Либелиум производи

Waspmote

Plug & Sense

       

Либелиум Паметни Сензори за Паркирање

Meshlium Extreme

Паметен телефон во облак        Сензори во облак