Систем за управување и архивирање на документи

Зошто M-Files?

М-Files ECM е моќен, но лесен-за-користење документ систем кој решава проблеми со архивирање, класификација, пребарување и следење на информации. За разлика од другите слични системи, М-Files не бара да ги менувате деловните процеси во вашата компанија.

M-Files е единствената интелигентна платформа за управување со информации што организира содржина заснована врз нејзината природа, а не нејзината локација за складирање. Корисниците можат да се поврзат со постојните мрежни папки и системи за да ги направат попаметни со вградени можности на протокот на работа и напредни алатки за пребарување и филтрирање.

Видео: Како ефикасно да управувате со информациите во Вашата организација – биди Гери!

Корисниците не треба да го менуваат начинот на работа за кои се користат, бидејќи интерфејсот на M-Files е целосно интегриран со популарните веб прелистувачи, како што се Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari

Меѓу главните карактеристики на M-Files ECM се:

 • Брзо глобално пребарување во база на податоци за клучни зборови или фрази
 • Автоматско именување на документи од клиент-специфичен алгоритам
 • Чувајте ја контролата на верзијата на документот и историјата на промените во документот
 • Поставете серија активности за ракување со документите од повеќе последователни корисници
 • Способност за работа во онлајн и офлајн режим
 • Способност за скенирање на печат и скенирање на документи и поврзување на нивните работни копии
 • Задача на задачи од страна на тимови и следење на нивната имплементација од страна на супервизорот
 • Можност за користење на различни стандардни обрасци за документи

  За кого е наменет?

 • Сметководствени и ревизорски компании
 • Банки
 • Финансиски институции
 • Образование
 • Осигурителни компании
 • Архитектонски компании
 • Мултимедија
 • Маркетинг компании
 • Градежни и инженерски компании
 • Производствени компании
 • Медицински ординации и болници
 • Компании за управување со имот и Агенции за недвижности
 • Адвокатски фирми

  Клучни придобивки

Лесен за користење: M-Files ДМС системот на документи користи познат и лесен за користење интерфејс на Windows Explorer. М-Files ДМС ги поддржува и комплетно се интегрира со сите Windows апликации, вклучувајќи програми како што се Microsoft Office Word или Excel, CAD / CAM системи, сметководствени програми и така натаму. Пристапувањето и работењето на M-Files со податоци се обезбедува преку стандардни команди (внесување, зачувување, пребарување итн.)

Сигурност и перформанси: M-Files ДМС е единствениот систем за управување со документи и архивирање кој обезбедува пристап до датотеки со помош на локална виртуелна машина. Системот им овозможува на корисниците да работат со документи во централната база на податоци со користење само на ресурсите на нивниот компјутер. M-Files ДМС секогаш обезбедува сигурно и брзо ракување со документи, дури и ако има доцнење или исклучување од серверот. Откако ќе се воспостави врската, клиентот M-Files автоматски ги синхронизира информациите со серверот.

Флексибилност: Додавање својства (“метаподатоци”) на документи, организирање на датотеки во согласност со барањата и потребите на секој корисник. Прегледување на документи по проекти, клиенти, вработени или според други критериуми по Ваш избор.

Брзо пребарување на документи: M-Files ДМС системот овозможува ефикасно пребарување на податоци со клучни зборови во документот, што ја исклучува потребата од хаотичното барање документи со папки (фолдери). Документите можат да се пребаруваат според нивните својства (метаподатоци), нивната содржина и така натаму.

Контрола на промена на документот (верзионирање): M-Files ДМС автоматски ги зачувува сите претходни верзии и историја на промени во документот.

Работни процеси: Работниот процес во M-Files го му дава живот на дигиталниот документ во рамките на една компанија кој треба да помине различни фази на промена и одобрување.

Локациска независност: M-Files е модерно софтверско решение (ECM) кое овозможува локациска независност односно пристап и работа со документи и процеси во рамките на компанијата независно од локацијата каде се наоѓате. 

M-Files на Македонски јазик!

Корисничко упатство (Анг.) pdf

Спушти го (download) M-Files

Закажи M-Files демо презентација

Услови на користење на M-Files

M-Files GDPR – Усогласено

                       Референци во Македонија